Rörelseprofil

Vi utför rörelseprofiler för att kartlägga bland annat onormala rörelsemönster, skador, muskelobalanser eller dysfunktioner i rörelseapparaten innan de ger symtom och problem.

Syftet med rörelseprofilen är att på ett tidigt stadium hitta orsakerna till (potentiella) problem, följa upp med rätt typ av åtgärd samt även ge information om hur du ska undvika problem/återfall i framtiden.